Våra tjänster inom Maximo

Wrench and chisel icon

IBM Maximo

Vi erbjuder expertis inom alla delar av underhållssystemet IBM Maximo. Några av våra expertområden är bland annat utveckling, konfiguration/anpassning, installation, design, integration och rapportutveckling.

Document pages with tables on them

Licenser och licenshantering

Vi tar hand om alla licensprocesser och förenklar hanteringen av licenser. Vi tar ansvar och hjälper er genom hela kedjan av licenshantering.

Headphones icon

Förvaltning och support

Vi hjälper er att säkerställa användandet av IBM Maximo tillsammans med integrerade system samt specifika frågor rörande ert underhållssystem.

Desktop computer icon

Drift

Vi tar ansvar för drifthanteringen av er molntjänst, oavsett moln eller användning av flera molntjänster i en och samma infrastruktur. Vi sköter tjänsten i IBM Cloud och ansvarar även för supportärenden.

Red apple icon

Utbildning

Vi erbjuder kundanpassad utbildning inom IBM Maximo-applikation. Oavsett om det handlar om grundläggande kunskaper eller specifika och avancerade områden inom IBM Maximo. Vi kan hjälpa till med att kartlägga och anpassa verksamhetens processer till systemet.

Ikon Projekt

Projekt

Vi stöttar er i flera former av projekt. Allt från förändringsprojekt till migreringsprojekt. Oavsett om det handlar om att byta system eller integrationsplattform hjälper vi er anpassa det till IBM Maximo.

Head with gears icon

Teknisk expertis

Vi erbjuder teknisk expertis för att kontrollera och hantera aktuell hälsa och prestanda inom ert IBM Maximo.

TDTest service

Automattester

Med vår produkt TD Test hjälper vi er att kvalitetssäkra ert Maximo. TD Test innehåller avancerad funktionalitet för att enkelt skapa avancerade, snabba och stabila automattester för era processer och anpassningar

Moln